ราคาสินค้า


ราคาสินค้า          http://www.kaichon108.com/p/bio-cal.htmlhttp://www.kaichon108.com/p/blog-page_29.html

Vichlotep Powder

ไวโคลเต๊ป ชนิดผงขนาด 80g
กล่องละ 60 บาท
โหลละ 700 บาท

Scotdee1 สก็อตดี1ขนาด 48 เม็ด
กล่องละ 72 บาท
โหลละ 849 บาท

RAINBOW เรนโบ วิตามินให้ไก่ขนาด กระปุก 100 เม็ด
กล่องละ 40 บาท
โหลละ  469 บาท

อาหารเสริม ไก่ชน กุสุมา
U C Fac 1ปอนด์

ซองละ 80บาท
โหลละ 900 บาทรักษา ไก่ชน กุสุมา
Super A100 (เล็ก) 7cc/ขวด
ชิ้นละ 60บาท
โหลละ บาท
Super A100 (กลาง) 15cc/ขวด
ชิ้นละ 120บาท
โหลละ บาท
Super A100 50cc/ขวด
ชิ้นละ 380บาท
โหลละ บาท
Super A100 100cc/ขวด
ชิ้นละ 700บาท
โหลละ บาท
UCA 10cc/ขวด
ชิ้นละ 60บาท
โหลละ บาท
UCA (กลาง) 20cc/ขวด
ชิ้นละ 110บาท
โหลละ บาท
Super Vita (เล็ก) 10cc/ขวด
ชิ้นละ 60บาท
โหลละ บาท
Super Vita (กลาง) 20cc/ขวด
ชิ้นละ 120บาท
โหลละ บาท
Super Vita 50cc/ขวด
ชิ้นละ 280บาท
โหลละ บาท
Super Vita 100cc/ขวด
ชิ้นละ 540บาท
โหลละ บาท
Super Ivy 10cc/ขวด
ชิ้นละ 60บาท
โหลละ บาท
บีแคลฟอส 10cc/ขวด
ชิ้นละ 100บาท
โหลละ บาท

รักษาข้าวไม่ลงกระเพาะ และยาระบาย ไก่ชน กุสุมา
ซุปเปอร์เอ็มไซม์1 10แคปซูล/แผง
แผงละ 30บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์เอ็มไซม์2 10แคปซูล/แผง
แผงละ 80บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์เอ็มไซม์(น้ำ) 15cc/ขวด
ขวดละ 30บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์แล็กซ์ 10แคปซูล/แผง
แผงละ 30บาท
โหลละ บาท

ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ ชนิดกิน ไก่ชน กุสุมา
Super Green Plus ซุปเปอร์กรีนพลัส (น้ำ) 10cc/ขวด
ขวดละ 100บาท
โหลละ บาท
Extra Plus เอ็กตร้าพลัส (น้ำ) 10cc/ขวด
ขวดละ 120บาท
โหลละ บาท
Extra Plus เอ็กตร้าพลัส (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 60บาท
โหลละ บาท
Super Green ซุปเปอร์กรีนพลัส (น้ำ) เล็ก 10cc/ขวด
ขวดละ 40บาท
โหลละ บาท
Super Green ซุปเปอร์กรีนพลัส (น้ำ) ใหญ่ 15cc/ขวด
ขวดละ 70บาท
โหลละ บาท
Super A-200 10แคปซูล/แผง
แผงละ 80บาท
โหลละ บาท
Super A-300 10แคปซูล/แผง
แผงละ 40บาท
โหลละ บาท
Foxy ฟอกซี่ 4กรัม/ซอง
http://www.kaichon108.com/p/blog-page_28.html
ซองละ 44 บาท
โหลละ 500 บาท
Super F-15 20กรัม/ซอง
ซองละ 40บาท
โหลละ บาท
Super Green ซุปเปอร์กรีน (ผง) 20กรัม/ซอง
ซองละ 60บาท
โหลละ บาท
Super White ซุปเปอร์ไวท์​(น้ำ) เล็ก 8cc/ขวด
ขวดละ 40บาท
โหลละ บาท

รักษาโรคคอดอก ไก่ชน กุสุมา
ซุปเปอร์ดีฟาล์วเวอร์ (น้ำ) 8cc/ขวด
ขวดละ 70บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ดีฟาล์วเวอร์ (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 200บาท
โหลละ บาท
เพาเวอร์ เอส พลัส (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 200บาท
โหลละ บาท
จีเอ็ม 190 10cc/ขวด
ขวดละ 100บาท
โหลละ บาท

สำหรับแผลสด-แผลเปี่อบ และเห็บเสี้ยน ไก่ชน กุสุมา
ซุปเปอร์ไอโอดีน 15cc/ขวด
ขวดละ 25บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ทริค
ชุดละ 200บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ครีม 10กรัม
605บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ เจนเชี่ยน 15cc/ขวด
ขวดละ 25บาท
โหลละ บาท
ยาชา 8cc/ขวด
ขวดละ 100บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ห้ามเลือด (น้ำ) 4cc/ขวด
ขวดละ 50บาท
โหลละ บาท

สำหรับแคลเซียมบำรุง ไก่ชน กุสุมา
มัลติวิท (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 120บาท
โหลละ บาท
ไบโอวิท (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 40บาท
โหลละ บาท
บรีดดิ้งไวต้า ไก่ (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 30บาท
โหลละ บาท
เอ็กซ์ พาวเวอร์ไวต้า (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 60บาท
โหลละ บาท
เอ็กซ์ไวต้า (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 35บาท
โหลละ บาท
ซัปเปอร์สตาร์ (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 50บาท
โหลละ บาท
ซัปเปอร์ ไฟร์สตาร์ (ชนิดเม็ด) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ดีแคลฟอส (ชนิดเม็ด) 10แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 150บาท
โหลละ บาท
ดีเคลฟอสพลัส 10แคปซูล/กระป๋อง (เม็ดดำ) 100แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 150บาท
โหลละ บาท
ไบโอแคล 100แคปซูล/กระป๋อง
http://www.kaichon108.com/p/bio-cal.html

กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท

บำรุงกำลัง ไก่ชน กุสุมา
ซัปเปอร์วิท Supper Vit (ชนิดน้ำ) 15cc/ขวด

http://www.kaichon108.com/p/blog-page_4.html
ขวดละ 25บาท
โหลละ 289 บาท
ซัปเปอร์วิท (ชนิดน้ำ) 100cc/ขวด
http://www.kaichon108.com/p/blog-page_4.html
ขวดละ 120บาท
โหลละ - บาท
น้ำมันตับปลา (ชนิดเม็ด) 100เม็ด/กระป๋อง
กระป๋องละ 60บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์สเปเชี่ยล (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
ขวดละ 30บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ไวท์​(น้ำ) 15cc/ขวด
ขวดละ 70บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ไวท์ (ผง) 20กรัม/ซอง
ซองละ 60บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ดี-150 (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 40บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ดีS-150 (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 25บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ดี-150 (ผง) 20กรัม/ซอง
ซองละ 60บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ ดี-150 (น้ำ) 8cc/ขวด
ขวดละ 50บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์เรด (คอดัง) 8แคปซูล/ขวด
ขวดละ 80บาท
โหลละ บาท

ฆ่าพยาธิภายใน และรักษาตาอักเสบ ไก่ชน กุสุมา
ซุปเปอร์ควิก (พยาธิในตา) 5cc/ขวด
ขวดละ 50บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์วอร์มเวอร์วอร์ม 10แคปซูล/แผง
แผงละ 100บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์วอร์ม 1.5กก 10แคปซูล/แผง
แผงละ 100บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์วอร์ม 2กก. 10แคปซูล/แผง

แผงละ 140บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์เค2 10แคปซูล/แผง
แผงละ 80บาท
โหลละ บาท
สต๊อปวัน 20กรัม/ซอง
ซองละ 50บาท
โหลละ บาท
พี-200 20กรัม/ซอง
ซองละ 20บาท
โหลละ บาท
ยาหยอดแก้ตาอักเสบ 4cc/ขวด
http://www.kaichon108.com/p/blog-page_10.html
ขวดละ 50บาท
โหลละ 590 บาท

ฆ่าเห็บ หมัด ไร ไก่ชน กุสุมา
เอ็นแม็กซ์ทู 3cc/ขวด
ขวดละ 50บาท
โหลละ บาท
ฆ่าไรไก่ 15cc/ขวด
ขวดละ 50บาท
โหลละ บาท

ป้องกัน รักษาโรคต่างๆ ภายในและภายนอก ไก่ชน กุสุมา
ยาทากลาก (น้ำ) 8cc/ขวด
ขวดละ 30บาท
โหลละ บาท
ยาทากลาก (ตลับ)
ตลับละ 30บาท
โหลละ บาท
กลาก (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 50บาท
โหลละ บาท

ทาเดือย ไก่ชน กุสุมา
ซุปเปอร์ เค-ออยล์ 5cc/ขวด
ขวดละ 70บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ออยล์ 15cc/ขวด
ขวดละ 70บาท
โหลละ บาท
ไฮโปรวิท (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 30บาท
โหลละ บาท
ไฮท็อปโปร (แคปซูล) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 35บาท
โหลละ บาท
กลูโคส (แคปซูล) 50เม็ด/กระป๋อง
แผงละ 50บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ซีไลท์ (ผง) 20กรัม/ซอง
ซองละ 30บาท
โหลละ บาท
ซุเปอร์ยูเรติก (แคปซูล) 20กรัม/แผง
แผงละ 50บาท
โหลละ บาท
กุสุมาเม็ดแดง 200เม็ด/กระป๋อง
กระป๋องละ 200บาท
โหลละ บาท

บำรุงกำลังไก่ชน ชนิดสมุนไพร กุสุมา
กุสุมา ลูกกรอนบำรุง (ชนิดเม็ด) 100เม็ด/กระป๋อง
กระป๋องละ 90บาท
โหลละ บาท
กุสุมา ลูกกรอนฟกช้ำ (ชนิดเม็ด) 100เม็ด/กระป๋อง
กระป๋องละ 75บาท
โหลละ บาท
กุสุมา สมุนไพรบำรุงกำลัง (ธรรมดา เล็ก)
กระป๋องละ 40บาท
โหลละ บาท
กุสุมา สมุนไพรบำรุงกำลัง (ธรรมดา ใหญ่)
กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท
กุสุมา สมุนไพรบำรุงกำลัง (พิเศษ เล็ก)
กระป๋องละ 50บาท
โหลละ บาท
กุสุมา สมุนไพรบำรุงกำลัง (พิเศษ กลาง)
กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท
กุสุมา สมุนไพรบำรุงกำลัง (พิเศษ ใหญ่)
กระป๋องละ 180บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรถ่าย กุสุมา (เล็ก)
กระป๋องละ 30บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรถ่าย กุสุมา (กลาง)
กระป๋องละ 50บาท
โหลละ บาท
ขมิ้นกุสุมา (ผง) (เล็ก)
กระป๋องละ 25บาท
โหลละ บาท
ขมิ้นกุสุมา (ผง) (กลาง)
กระป๋องละ 70บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรปลาไหล กุสุมา (กลาง)
กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรปลาไหล กุสุมา (ใหญ่)
กระป๋องละ 150บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรบำรุงกำลัง สูตรนกกระจอก กุสุมา (กลาง)
กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรบำรุงกำลัง สูตรนกกระจอก กุสุมา (ใหญ่)
กระป๋องละ 150บาท
โหลละ บาท
กุสุมา 3สมุนไพร(กลาง)
กระป๋องละ บาท
โหลละ บาท
กุสุมา 3สมุนไพร(ใหญ่)
กระป๋องละ บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรกระชายพริกไทยดำ (กลาง)
กระป๋องละ 100บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรกระชายพริกไทยดำ (ใหญ่)
กระป๋องละ 150บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรบำรุงกำลังสวิง (เงิน)
กระป๋องละ 35บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรบำรุงกำลังสวิง (ทอง)
กระป๋องละ 60บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรบำรุงกำลังสวิง (แคปซูล)
กระป๋องละ 60บาท
โหลละ บาท
บอระเพ็ด กระชายดำ กุสุมา
กระป๋องละ 105บาท
โหลละ บาท
ฟ้าทะลายโจร
กระป๋องละ 105บาท
โหลละ บาท
สมุนไพรถ่ายสวิง
กระป๋องละ 25บาท
โหลละ บาท
ยาตอนไก่ 100เม็ด/ขวด
ขวดละ 450บาท
โหลละ บาท

วัคซีนสำหรับไก่ชน
วัคซีน นิวคาสเซิล (เชื้อตาย) 8cc/ขวด
ขวดละ บาท
โหลละ บาท
วัคซีน หวัดหน้าบวม (เชื้อตาย) 10cc/ขวด
ขวดละ บาท
โหลละ บาท

กุสุมา สำหรับโด๊ปไก่ชน
ซุปเปอร์ไฮเพาว์เวอร์มิกซ์ 10แคปซูล/แผง
แผงละ 550บาท
โหลละ บาท
เพาว์เวอร์มิกซ์ 10แคปซูล/แผง
แผงละ 1,000บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์เอ็กซ์ตร้า 10แคปซูล/แผง
แผงละ 400บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์เจ็ต 10แคปซูล/แผง
แผงละ 200บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ 2 in 1
ชุดละ 300บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์อีโก้
ชุดละ 250บาท
โหลละ บาท
โด๊ป น้ำแดง ฝาเขียว 10cc/ขวด
ขวดละ 100บาท
โหลละ บาท
โด๊ป น้ำแดง ฝาเหลือง 10cc/ขวด
ขวดละ 50บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์พาวเวอร์เรด (น้ำแดง) 10cc/ขวด
ขวดละ 350บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์พาวเวอร์ (น้ำดำ) 10cc/ขวด
ขวดละ 300บาท
โหลละ บาท

กุสุมา สำหรับโด๊ปไก่ชน ขณะชน
ซุปเปอร์เพาว์เวอร์เอ็กซ์ 5แคปซูล/ขวด
ขวดละ 250บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์อัลตร้า 3แคปซูล/ขวด
ขวดละ 100บาท
โหลละ บาท

กุสุมา สำหรับเตรียมตัวก่อนออกชน 10-14 วัน
ซุปเปอร์ไฟท์เตอร์ เอ (กระป๋อง) 30แคปซูล/กระป๋อง
กระป๋องละ 230บาท
โหลละ บาท
ซุปเปอร์ไฟท์เตอร์ เอ (แผง) 10แคปซูล/แผง
แผงละ 85บาท
โหลละ บาท
มาเวอร์ริค 10cc/ขวด
ขวดละ 100บาท
โหลละ บาท
กุสุมาลูกกรอน 30เม็ด/กระป๋อง
กระป๋องละ 90บาท
โหลละ บาท
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 ความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น