Latest Posts

ไก่หน้าซีด
ไก่หน้าซีด         เป็นโรคที่พบได้บ่อยในไก่ชน ทำให้เกิดความเสียหาย โดยมากโรคนี้จะเกิดขึ้นกับพ่อพันธุ์และไก่พร้อมชน เมื่ออาการซีดแล้วจะทำใ...
Read More
ไก่ถ่ายแซมและไก่ถ่ายแหลม ในฤดูฝน
ไก่ถ่ายแซมและไก่ถ่ายแหลม ในฤดูฝน   ไก่ถ่ายแซมคือ ไก่ที่ถ่ายขนปีกไป3-7 เส้น เราเรียกถ่ายสามเส้น ถ่ายเจ็ดเส้น ไก่ถ่าย  7 เส้น สามารถเลี้...
Read More
โรคพยาธิไก่ พยาธิภายนอก   พยาธิภายนอกได้แก่ เหา หมัด ไร ที่อาศัยอยู่ตามผิวหนังและขนไก่จะดูดเลือดและกัดกินผิวหนังและขนไก่ ทำความรำคาญท...
Read More
สมุนไพรที่ใช้กับไก่ cr.สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สมุนไพรรักษา โรคผิวหนัง ฝี   แผลพุพอง  :  ขมิ้น   ...
Read More